ΛΟΓΟΤΥΠΟ • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ομάδα μας είναι κοντά σας για να δημιουργήσουμε μαζί το μοναδικό και ξεχωριστό λογότυπο της επιχείρησής σας, αυτό που θα σας κάνει να διαφοροποιηθείτε στην αγορά, θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις και θα επικοινωνεί ξεκάθαρα αυτό που εσείς πρεσβεύετε σαν επαγγελματίας.

Λογότυπο είναι ένα εμπορικό σήμα, σύμβολο, έμβλημα, λέξη ή και συνδυασμός αυτών, που χρησιμοποιείται από κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη και έχει σαν στόχο την άμεση αναγνώρισή τους από το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Το μυστικό, πίσω από τη δημιουργία ενός λογοτύπου, είναι να καταφέρει η εκάστοτε επιχείρηση ή ιδιώτης να επικοινωνήσουν την ιδιότητά τους στο ευρύ κοινό και να αντικατοπτρίζεται η φιλοσοφία και οι αξίες τους μέσα από αυτό. Το λογότυπο είναι κάτι μοναδικό και θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητο, γι’ αυτό και η σύλληψη και ο σχεδιασμός του θα πρέπει εξαρχής να γίνονται με απόλυτη σοβαρότητα, εχεμύθεια και ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να εκφράζει απόλυτα το ύφος, τη φιλοσοφία, το όραμα, τις αξίες και τους στόχους της εταιρίας/οργανισμού που εκπροσωπεί και αφετέρου να προσελκύει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Our team is always available for you to create together a unique and distinctive logo for your business, the one that will make you differentiate yourself in the market, which will leave the best impression and will clearly communicate what you state as a professional.

The logo is a trademark, symbol, emblem, word or combination thereof, used by any business or individual and aims to their direct and instant recognition by the target audience.

The secret behind the creation of a logo is for a firm or an individual to try and communicate their specialty to the public and to reflect their philosophy and values through it. The logo must be something unique and should remain unchanged, that is why the concept and design should all be done with absolute importance, discretion and great detail.

A well designed logo should combine graphic elements in such a way that will perfectly reflect the style, philosophy, vision, values and goals of the company/organization that represents and will attract the public it addresses to.

AWARD – WINNING

logotype_big

INTERNATIONAL AWARDS 2017

«IVAKO» // Logo

and will be published in the Book of the Year Vol.10

www.designanddesign.com

DISTINCTION

logo_favourite

Favourite Design 24.05.17

«NUTRITION BALANCE» // Logo

and will be published in the FAVOURITE DESIGN BOOK 2017

www.favourite-design.com