Επεξεργασία Φωτογραφίας

Η επεξεργασία φωτογραφίας είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια της γραφιστικής τέχνης και της οπτικής επικοινωνίας. Επεξεργασία φωτογραφίας είναι η διαδικασία με την οποία προετοιμάζεται μια εικόνα για την τελική της παρουσίαση.

Η επεξεργασία φωτογραφίας αποτελεί για την καλλιτεχνική ομάδα της atstudio ένα πολύ ιδιαίτερο και αγαπημένο κομμάτι, το οποίο προσεγγίζεται με ξεχωριστό σεβασμό και ευθύνη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Χρωματικές διορθώσεις

Retouching (ρετούς)

Ξεγυριστά

Ένθεση δύο ή περισσοτέρων φωτογραφιών σε μία

Photo Editing is one of the key pieces of graphic art and visual communication. It is the process by which an image is prepared and perfected for its final presentation.

Photo editing holds a very special and favourite place in the artistic team of atstudio’s life and for that reason is approached with the utmost respect and responsibility.

 

SERVICES

Color correction services

Photo retouching service

Clipping path | background removal services

Composition two or more photos in one

  • PATMOS // ANAVASI editions
  • THE BIG PICTURE OF THE SKY
  • CYCLADES
  • ARMON WEBSITE