ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η επεξεργασία φωτογραφίας είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια της γραφιστικής τέχνης και της οπτικής επικοινωνίας. Επεξεργασία φωτογραφίας είναι η διαδικασία με την οποία προετοιμάζεται μια εικόνα για την τελική της παρουσίαση.

Η επεξεργασία φωτογραφίας αποτελεί για την καλλιτεχνική ομάδα της atstudio ένα πολύ ιδιαίτερο και αγαπημένο κομμάτι, το οποίο προσεγγίζεται με ξεχωριστό σεβασμό και ευθύνη.

Η επεξεργασία φωτογραφίας περιλαμβάνει:

  • Χρωματικές διορθώσεις
  • Retouching (ρετούς)
  • Ξεγυριστά
  • Ένθεση δύο ή περισσοτέρων φωτογραφιών σε μία