ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΪΜΑΣ · ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ AΝΤΩΝΗΣ ΚΟΪΜΑΣ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10.09.2017


To λογιστικό // φοροτεχνικό γραφείο του κ. Αντώνη Κοϊμά λειτουργεί από το 2012 στο Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας και στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλευτική με πλήρη υποστήριξη σε επιχορηγούμενα // επενδυτικά προγράμματα καθώς και νομική υποστήριξη στον πελάτη.

Στην προσπάθειά του για συνεχή εξέλιξη, ενημέρωση και ανάπτυξη, στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εποχής, μας εμπιστεύθηκε  στον επανασχεδιασμό του λογοτύπου και της εταιρικής ταυτότητας του γραφείου.

www.koimas.gr

DISTINCTION

logo_favourite

Favourite Design 20.02.18

and will be published in the FAVOURITE DESIGN BOOK 2018

www.favourite-design.com