Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Οι ιστοσελίδες αποτελούν σήμερα έναv από τους κορυφαίους τρόπους διαφήμισης, ανάδειξης και προώθησης μιας επιχείρησης και των προϊόντων ή υπηρεσιών της. Η δημιουργία ιστοσελίδας αποτελεί ένα σύνολο επιμέρους εργασιών, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα και ευρύτατη αναγνωρισιμότητα.

Όπως και στην δημιουργία ενός λογότυπου, έτσι και η ιστοσελίδα πρέπει να σχεδιάζεται με ιδιαίτερη προσοχή και στενή συνεργασία με τον πελάτη, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να καλύπτει τις επιθυμίες του αλλά να πετυχαίνει απόλυτα και τον σκοπό του.

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί websites που να ανταποκρίνονται σε tablets και κινητά τηλέφωνα, να είναι φιλικά στο χρήστη και να ανοίγουν σωστά και γρήγορα.

Οι παροχές του atelier στο χώρο της ιστοσελίδας είναι:

 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων
 • Παροχή υψηλής ποιότητας φωτογραφικού υλικού
 • Επεξεργασία των φωτογραφιών
 • Δημιουργία web banner
 • Φιλικό στο χρήστη
 • Ανταπόκριση σε κινητά και tablets

Websites are today one of the leading ways of advertising, highlighting, and promoting a business and its products or services. Creating a website is a set of individual works, the combination of which can lead to spectacular results and widespread recognition.

Just like in the creation of a logo, a site must be designed with great care and in close cooperation with the customers, so that the final result meets their desires but achieving perfectly its purpose as well.

The services of atstudio in the field of websites are:

 • Web Design
 • High-quality photographic material
 • Photo Editing
 • Web Banner design
 • User Friendly
 • Mobile Friendly
 • Responsive
 • NUTRITION BALANCE // web design
 • EXOTIC CARS // WEB SITE
 • STATHIS THEODOROPOULOS // WEBSITE
 • KIBOUS // website
 • SUMMER CAMPAIGN
  MEDI LASER CLINIC
 • ARMON WEBSITE
 • WEB BANNERS